روزنامه نگار

علوم ارتباطات اجتماعی-گرایش روزنامه نگاری

روزنامه نگار

علوم ارتباطات اجتماعی-گرایش روزنامه نگاری

روزنامه نگار

وبلاگی در جهت ارائه اخبار مشهد، جروات و دروس رشته روزنامه نگاری و معرفی ارکان این رشته

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گشتم نبود نگرد نیست» ثبت شده است

در پشت چارچرخه فرسوده ای / کسی
خطی نوشته بود:
"
من گشته ام نبود !
تو دیگر نگرد
نیست!"...
گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:
ما را تمام لذت هستی به جستجوست.
پویندگی تمامی معنای زندگی ست.
هرگز
"
نگرد! نیست"
"
سزاوار "مرد نیست... فریدون مشیری  • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C