روزنامه نگار

علوم ارتباطات اجتماعی-گرایش روزنامه نگاری

روزنامه نگار

علوم ارتباطات اجتماعی-گرایش روزنامه نگاری

روزنامه نگار

وبلاگی در جهت ارائه اخبار مشهد، جروات و دروس رشته روزنامه نگاری و معرفی ارکان این رشته

خدایا اگر بناست بسوزیم، طاقتمان ده

اگر بناست بسازیم، قدرتمان ده


ܓ برایت خدا را آرزو دارم ܓ

 • موافقین ۳ مخالفین ۰
 • ۲۲ فروردين ۹۴ ، ۱۱:۲۶
 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

این کشیش، خود را شبیه به یک شخص فقیر و بی‌‌خانمان با لباس‌های ژولیده در می‌آورد و روزی که قرار بوده اسمش بعنوان کشیش جدید یک کلیسای ده هزارنفری اعلام شود با همین قیافه به کلیسا می‌رود...
خودش ماجرا رو اینطور تعریف می‌کند:
نیم ساعت قبل از شروع جلسه به کلیسا رفتم، 
به خیلی‌ها سلام کردم اما فقط ۳ نفر از این همه جمعیت جواب سلام من را دادند...به خیلی‌ها گفتم، گرسنه هستم اما هیچکس حاضر نشد یک دلار به من کمک کند...سپس وقتی رفتم توی ردیف جلو بشینم، انتظامات کلیسا از من خواست که از آنجا بلند شوم و به عقب برگردم.
به هر حال وقتی شبان کلیسا اسم کشیش جدید رو اعلام می‌کند، تمام کلیسا شروع به کف زدن می‌کنند و این مرد ژولیده از جای خود بلند می‌شود و با همین قیافه به جلوی کلیسا دعوت میشود...مردم با دیدن او سرهایشان را از خجالت خم می‌کنند،و این مرد سخنانش رو با خواندن بخشی از انجیل متی باب ۲۵ آیات۳۱ تا ۴۶ آغاز می‌کند:
گرسنه بودم، غذا دادید...تشنه بودم، آب دادید...
مریض بودم به عیادتم آمدید...!!!خیلی‌ها به کلیسا می‌روند، 
اما شاگرد و پیرو راستین عیسی مسیح نیستند...
خدا به دنبال جمعیت نیست
خدا به دنبال دستی هست که کمک می‌کند 
قلبی که محبت می‌کند چشمی که برای دیگران نگران است 
و پایی که برای ناتوانان برداشته می‌شود...متنی از فیسبوک

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

کسانی که از خود می‌رنجانیم مانند ساعت هایی هستند که صبح دلسوزانه زنگ میزنند و ما در میان خواب و بیداری بر سرشان می‌کوبیم و زمانی بیدار می‌شویم که می‌فهمیم خیلی دیر شده است...

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

در ایستگاه مترو نشسته بود و به موقعیت تحصیلی و شغلی خود فکر می‌کرد. از وضعیت درسی‌اش ناراضی بود. دفتر روزنامه هم که برای سومین بار او را رد کرده و حالا غرور دخترانه اش خدشه‌دار شده بود.

کیفش را روی صندلی گذاشت و در کنار مردی جلوی تابلو ایستاد و به نقشه شهر خیره شد. مسیر دانشگاه، روزنامه و خانه را مدام با چشمش دنبال می‌کرد. صدای مترو به گوش می‌رسید. کیفش را به سرعت برداشت و سوار شد. به خانه که رسید خستگی از تنش بیرون رفت اما انگار افکار مزاحم او را رها نمی‌کردند.

به سمت کیفش رفت و آن را باز کرد. اما یک چیز او را بهت زده نمود. وسایل داخل کیف مال او نبود. نگران به کیف نگاه می‌کرد و به سرعت تمام روز را از ذهنش می‌گذراند. نه امکان ندارد...  آیا کیفش با آن مردی که کنار نقشه ایستاده بود عوض شده است؟

تمام وسایل کیف را بیرون آورد و به دنبال شماره یا آدرسی از صاحب کیف می‌گشت که چشمش به یک کتاب خورد:"حکایت آنکه دلسرد نشد".

اسم کتاب برایش جالب به نظر آمد. کتاب را باز و شروع به ورق زدن نمود. فهرستش را مرور کرد، پشت و روی جلد را نگاهی انداخت اما توان خواندن کتاب را نداشت. باز هم به دنبال آدرس می‌گشت ولی هیچ نوشته‌ای پیدا نمی‌کرد، انگار که صاحب کیف به گم نشدن کیفش ایمان داشت!

حالا دیگر یک کار از دستش برمی‌آمد، صبر. شروع به خواندن کتاب کرد؛ تمامی کتاب حول یک محور نوشته شده بود: تغییر افکار...

به این فکر می کرد که چگونه می‌شود با یک فکر و تلقین ساده به خواسته هایت برسی؟! کمی خنده‌اش گرفت ولی به یکباره تصمیم گرفت آن را امتحان کند. به این فکر کرد که تا سه ساعت دیگر به کیفش می‌رسد. باز هم می‌خندید که چرا به اتفاقی بهتر نمی‌اندیشد‌؟! خود را در دفتر یک روزنامه تصور کرد. آنقدر فکر کرد تا از شدت خستگی خوابش گرفت.

صدای تلفن همراهش او را از خواب پراند. نگاهی به شماره کرد، آشنا نبود! دکمه پاسخ را فشار داد. مردی با صدای آرام و شادی او را به فامیل خطاب کرد و آدرسی را برای او گفت. دختر آدرس را نوشت و سریعاً به آنجا رفت. باورش نمی‌شد، بازهم یک دفتر روزنامه‌!

وارد ساختمان که شد، همان مرد ایستگاه مترو با روی گشاده از او استقبال کرد و با احترام کیف را به دخترک بازگرداند. وقتی ماجراهای این تعویض را برای هم گفتند، مرد به خاطر رشته تحصیلی آن دختر که روزنامه نگاری بود، به او درخواست همکاری داد.

دخترک  با دهانی باز به فکر رفته بود؛ پس افکار مثبت جواب داد.


اختصاصی روزنامه نگار

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

اختصاصی روزنامه نگار

  فکر می‌کند سنش که تغییر کرده است یعنی همه چیز می‌فهمد و بدون هیچ خطایی رفتار می‌کند. به دختری که دوستش دارد می‌گوید: من بزرگترم و بیشتر از تو می‌فهمم

  به ظاهرش مینازد و هر روز ظاهرش را تغییر می دهد تا جذاب تر به نظر رسد، با این خیال که مردان بیشتری را عاشق کند.

  موبایل تازه گرفته است از همین مدل بالاها که همه دارند و وای که باعث چه دردسری است همین موبایل. یک پاتوق مجازی تازه پیدا کرده و سرگرمیهایش را تغییر داده است. یادش رفته که روزی دم از عشق واقعی میزد.

  به خانوادهاش میگوید با دوستانش تعطیلات میروند سفر و خانواده نمیدانند که هم دوستان و هم تعطیلات فرزندشان تغییر کرده است.

  رشته دانشگاهیاش را تغییر داد تا دیگر با او چشم در چشم نشود و یک زندگی تازه در یک رشته تازه شروع کند.

  خانهاشان که تغییر کرد، رفتارش هم تغییر کرد. دیگر آن فرد سابق نبود.حالا با او سرد برخورد میکرد.

  وقتی که شغلش را تغییر داد، دور و بریهایش هم تغییر کردند. دیگر رفتار قبل را نداشت، بدبین شده بود. دیگر قضاوت هایش هم تغییر کرده بود.

به خاطر حرفی که زده بود، عشقش او را تعویض کرد.بخاطر چشمان ناپاک خیابانی، چشمان پاک عشقش را کنار زد.موبایل تازهاش شده بود پر از فیلم و عکس و اسامی مختلف. هر روز به یک نفر "عجقم" میگفت.

در تعطیلات با دوستان مختلفش عاشق شد، اما چه می دید؟ خیانت! آن هم از کسی که میگفت: "دوستت دارم".کسی را دوستش داشت رها کرد و به دنبال  کسی رفت که در یک رشته دیگر مشغول به تحصیل بود.

همسایه خانه جدیدشان دل او را ربوده بود. باورش نمی شد که روزی اینگونه او را ترک کند. در محل کارش با افراد تازه آشنا شده بود. آنقدر کارهای خطای دیگران را دید که نسبت به همسرش بدبین گشت.

کاش هیچوقت اینگونه تغییر نمیکردیم. کاش به خاطر خواستههای خود باعث تباهی یکدیگر نمیشدیم. ای کاش اینقدر راحت "عجقمان" تغییر نمیکرد. کاش وفا و اعتماد و خوبی تغییر نمیکرد. کاش افکارمان را تغییر میدادیم نه افراد زندگیامان را

«عشق مانند نماز است. آدمی که نیت میکند دیگر نباید به اطراف نگاه بیاندازد»

 

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C
حافظ گشوده ام، و چه زیباست فال تو

حتما قشنگ میشود امسال حال تو

با آن زبـان فــاخر و ایرانی اصیــل

فرخنده باد ‏روز وشب وماه وسال تو


پیشاپیش عیدتان مبارک

 

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

نماینده ولی فقیه در مراسم رونمایی از اقلام هلال احمر خراسان رضوی:

ماهیت مذهبی فعالیت جوانان هلال احمر قوت بیشتری یافته است

نماینده ولی فقیه 27 اسفند در مراسم رونمایی از اقلام هلال احمر خراسان رضوی در پانزدهمین طرح مسافرین نوروزی این سازمان حضور یافت.

_______________________________حجت الاسلام اسد الله اسدی در رابطه با فعالیت های هلال احمر خراسان رضوی برای نوروز94 گفت: یکی از قله های ارزشمند کاری سازمان هلال احمر خدمت رسانی در ایام نوروز است و بزرگترین توفیق آن، ماهیت مردمی و جوانان داوطلب و انجام وظیفه ای اخلاقی و ملی به مسافران در پایتخت معنوی ایران می باشد.

حجت الاسلام اسدی در ادامه افزود: هلال احمر از لحاظ کمیت نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و ماهیت مذهبی فعالیت جوانان هلال احمر قوت بیشتری یافته است که از نمونه های آن 12 نمایشگاه مذهبی با ماهیت فاطمی در تعدادی از شهر‌ها توسط معاونت جوانان احداث شده است و این یکی از شاخص‌های تمایز طرح نوروزی امسال نسبت به سالهای گذشته می‌باشد.

وی در ادامه در رابطه با بسته فرهنگی هلال احمر گفت: محصولات مختلف و به صورت مکتوب و نرم افزاری با ماهیت مذهبی- فاطمی از سوی سازمان جوانان هلال احمر در نظر گرفته شده و امر به معروف و نهی از منکر که واجب فراموش شده است را در دستور کار فعالیت های جوانان قرار داده است.

اسدی با توجه به اینکه مشهد مقدس امسال میزبان رهبری می‌باشد و خدمات ویژه ای برای این مهم در نظرگرفته شده است در رابطه با حضور جوانان در این عرضه چنین بیان داشت: در ستاد داخلی نوروزی هلال احمر با 3 رویکرد نوروز به عنوان گرامیداشت سنت دیرینه و ارزشی، تقارن نوروز با ایام فاطمی و سفر نوروزی رهبری برنامه ریزی شد.

وی تقارن نوروز با ایام فاطمی را چنین بیان داشت: صله رحم، از سفارشان ائمه و دین می‌باشد و منافاتی با ایام فاطمی ندارد که ما با قلبی آکنده از محبت حضرت زهرا و با پرهیز از هرگونه خلاف شرع به صله رحم می پردازیم.

حجت الاسلام اسدی درباره رویکرد سفر رهبری به مشهد گفت: در بنرها و بروشورهایی که تهییه شده سه پیام هلول سال جدید، سفر رهبری به مشهد و ایام فاطمیه(س) مطرح شده است.

وی حضور جوانان را در هلال احمر ضروری دانست و افزود: جوانان در دفاع مقدس رشادت کردند و در دوران سازندگی به همین صورت و امروز هم جوانان به حکم عقلانیت زیر پرچم جمهوری اسلامی احساس وظیفه می‌کنند که به زائرین حرم مطهر رضوی(ع) ارائه خدمت می نمایند.

 

 

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

معاون امور جوانان هلال احمر خراسان رضوی:

خدمت رسانی 35 پست ثابت و 33 پست سیار هلال احمر جوانان در ایام نوروز

اسماعیل شاه بیگی معاونت هلال احمر جوانان خراسان رضوی صبح امروز در مرکز سازمان حلال احمر درباره طرح های نوروزی مشهد برای مسافرین نوروزی توضیحی را ارائه داد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاون امور جوانان هلال احمر در رابطه با طرح های نوروزی  این سازمان در مشهد اظهار داشت: برای ایام نوروز تعداد 35 پست ثابت و 33 پست سیار در اختیار داریم که پست های سیار با عنوان سحاب(سامانه حرکت های امدادی و بشردوستانه) به فعالیت می‌پردازند که اعضای سحاب در مکان هایی که تجمع مسافر بیشتر می‌باشند حضور پیدا کرده و اگر نیازی به خدمات سرپایی بود کمک رسانی می‌کنند و در غیر این صورت به آموزش های مفاهیم ضریب ایمنی سفر به مردم می پردازند.

وی رویکرد طرح های نوروزی امسال را در راستای طرح سلامت مسافر جمعیت هلال احمر دانست و افزود: در حاشیه پست ها به صورت داوطلبانه نمایشگاه‌هایی با هدف آشنایی مردم با فعالیت های جمعیت هلال احمر برگزار می شود که در کنار آن ها خیمه های نماز برپا خواهد شد.

اسماعیل شاه بیگی در رابطه با پست های ثابت گفت: در ایستگاه های کودک اقلامی نظیر برگه های نقاشی در رابطه با مفاهیم بشردوستانه و همچنین لوح های فشرده آموزش های کودکان گروه سنی 5 تا 9 سال ارائه می شود ودر رابطه با بحث خانواده تعدادی کارت های مسابقه طراحی شده تا با هدف آشنایی با مفاهیم سالم و ایمن به مسافرین نوروزی حاضر در اسکان نوروزی ارائه می گردد.

معاون امور جوانان هلال احمر خراسان رضوی افزود: هلال احمر همچنین تن‌پوش های ممد و مهربان که 2 نماد کانون قنچه های هلال می‌باشند را طراحی کرده تا در مبادی ورودی استان و محل تجمع مسافرین نقش آفرینی می‌کنند، همچنین 2 طرح در فضای دوستار کودک طراحی شده است که در این راستا طرح آشتی آشتی که بصورت نقاشی و با هدف رفع کدورت های خانواده ها در جهت صلح و دوستی و اهداف بشردوستانه و همچنین طرح سیاره مهربانی که مسابقات قصه گویی و خاطره گویی می‌باشد اجرا خواهد شد.

وی همچنین شماره تماس6427-021  را جهت شرکت کودکان در طرح فضای دوستار کودک  و آشنایی با مفاهیم صلیب سرخ  و هلال احمر معرفی نمود.

 

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

مدیرعامل سازمان هلال احمر استان خراسان رضوی:

شهر مشهد به آمادگی ویژه ای جهت سفرهای نوروزی نیاز دارد

 

آیین معرفی پانزدهمین طرح مسافرین نوروزی و رونمایی از اقلام هلال احمر مشهد مقدس با حضور دکتر احمدی مدیرعامل سازمان هلال احمر 27 اسفند در سازمان حلال احمر استان برگزار شد.

_______________________________________ این طرح در ابتدا با عنوان راهنمایی مسافرین نورورزی اجرا و از دو سال اخیر با نام ایمنی و سلامت و با رویکرد آموزش جهت کاهش صدمات و افزایش ایمنی و خدمات مسافرین به برنامه های خود ادامه می‌دهد.

مدیرعامل سازمان هلال احمر استان خراسان رضوی در توضیح این مطلب گفت: در دو سال اخیر نگاه سازمان بیشتر آموزشی و با رویکرد افزایش ایمنی و سلامت در بین مسافرینی که در راه های مواصلاتی سراسر کشور برای سفرهای نوروزی تردد می‌کنند شروع به فعالیت کرد.

احمدی با بیان اینکه شهر مشهد به آمادگی ویژه ای جهت سفرهای نوروزی نیاز دارد، افزود: تعداد 35 پایگاه ثابت و موقت را در سراسر استان آماده کرده ایم و همچنین تعداد 17 چادر فضای دوستدار کودک، 16 خیمه نماز و 12 نمایشگاه فرهنگی مذهبی با رویکرد ایام دهه فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س) مستقر شده اند.

احمدی در ادامه اظهار داشت: در هر پایگاه 3 نفر جوان با حضور داوطلبانه وظیفه خدمات رسانی به مسافرین نوروزی را به عهده گرفته اند که از آنان در هفته هلال احمر تقدیر ویژه ای به عمل می‌آید.وی با بیان اینکه کمپین های سفر بدون تصادف از سوی سازمان جوانان با حضور هنرمندان و ورزشکاران جهت کاهش تصادفات در حال انجام است، ادامه داد: طرح حضور جوانان هلال احمر از 27 اسفند ماه آغاز شده و تا 15 فروردین در پایگاه های 19 شعبه استان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان هلال احمر استان خراسان رضوی افزود: در این طرح از ظرفیت جوانان عضو جمعیت هلال احمر استفاده شده تا در چادرها فضایی فراهم نمایند تا مسافرین و زائرین حضرت از امکانات فرهنگی و توزیع اقلام و بروشورهای آموزشی، اقلام فرهنگی و همچنین کیف های کمک های اولیه استفاده نمایند، بدین ترتیب زائرین توقف‌گاه‌هایی دارند و از تصادفات و صدمات ورودی جاده ها کاسته شود.

وی در پایان سامانه 112 را به عنوان خط ارتباطی هلال احمر با مردم معرفی کرد و افزود: هلال احمر همچنین دارای یک بالگرد برای خدمات رسانی هوایی می‌باشد و در طرح امداد و نجات نوروزی 44 پایگاه امداد و 503 نفر امدادگر به صورت شبانه روزی ارائه خدمت می‌نمایند.

 

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C


مدیرعامل شرکت گرند در نشست خبری با خبرنگاران و صاحبان رسانه، روز دوشنبه 25 اسفند ماه به تشریح برنامه های آینده این شرکت پرداخت.


مجید طلایی در رابطه با پروژه های در دست ساخت شرکت بیان داشت: پروژه های ساختمانی گرند سنتر میثاق و گرند سنتر جانباز، دو پروژه اداری و مسکونی است که در مشهد اجرای آنها را آغاز کرده ایم و هدف از اجرای این پروژه ها  با توجه به پتانسیل های اقتصادی شهر مشهد این است تا بتوانیم در خاور میانه با دید جهانی جذب داشته باشیم و خدمات مطلوبی را به زائران و مجاوران را برای بهره مندی از برکات معنوی امام رضا(ع) فراهم نماییم


وی با بیان اینکه این شرکت قریب به 3هزار سهام دار دارد گفت: هلدینگ گرند یک شرکت مادر تخصصی است که با سرمایه اولیه 1250 میلیارد ریال کار خود را با 2 پروژه در مشهد آغاز کرد و مجوز فعالیت در تمام زمینه های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و ... را از مراجع مربوطه دریافت کرده است.
وی اظهار داشت:گرند سنتر یک شرکت سهامی خاص است که لازمه ورود به بورس صورت های مالی است که در حال ارائه آنها هستیم و تا خرداد ماه از طریق سایت اعلام می‌گردد تا دغدغه سهام داران شرکت و حامیان آن رفع شود.


مجید طلایی درخصوص پذیرش سهام گرند در فرابورس گفت: ما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت کارشناسی بورس با قیمت فعلی سهام برابری کند و چنانچه کمتر از آن باشد با واگذاری سهام بیشتر به سهام داران این مابه التفاوت را جبران نموده که در این صورت "هیچ سهامدار شرکت گرند متضرر نخواهد شد" .


طلایی با این گفته که هدف هلدینگ گرند اشتغال زایی و کارآفرینی می‌باشد در رابطه با پروژه های گردشگری گرند تاکسی ادامه داد: یکی از پروژه های مطرح شرکت در شهر مشهد است که در دست اجرا داریم و حدود 70 درصد اخز مجوزات آن انجام شده است تا بتوانیم در سال 94 از این پروژه رونمایی کنیم. گرند سعی کرده است از اتومبیل های لوکس برای این پروژه استفاده کند  تا شأن شهر مشهد که قطب مذهبی-صنعتی در ایران می‌باشد حفظ شود.


مدیرعامل شرکت های گرند ساختن شهر ایده آل با توجه به بیانات درهبری در جهت اقتصاد مقاومتی را از اهداف مهم شرکت دانست و افزود: در راستای سیاست های اقتصاد مقاوتی در جهت مسئله اشتغال و آینده نگری شهر مشهد برنامه ریزی هایی شده است تا با بهره گرفتن از مهارت و دانش متخصصین و استفاده کمترین هزینه بازدهی بیشتری را داشته باشیم تا بتوانیم به اشتغال جوانان کمک نماییم.


مجید طلایی یکی از اهداف مهم شرکت های گرند را حضور در عرصه های فرهنگی دانست و چنین بیان داشت که سال های گذشته پانزدهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی با حمایت گرند صورت گرفت که کار فرهنگی در راستای تبلیغات نیست.رییس هیات مدیره گروه شرکت های گرند با بیان اینکه نکته که تمامی فعالیت های شرکت از ابتدا تحت نظارت نهاد های مسئول قرار گرفته است، در رابطه با فعالیت های فرابورس چنین گفت: ما حدود 5 درصد از سهام شرکت را فروخته تا در صورت نیاز پاسخگوی سهامداران باشیم و با تلاش های حامیان شرکت گرند اقداماتی جهت فرابورس صورت گرفته و تا تیرماه سال آتی سهام هلدینگ گرند در فرابورس عرضه شده و نگرانی های سهامداران در خصوص بروز مشکل رفع خواهد گردید.اخبار مرتبط


گرند سنتر در یک روز دو بار افزایش قیمت داد


مدیر عامل شرکت گرند: هدف هیلدینگ گرند اشتغال زایی و کارآفرینی است

 

 

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

باران همیشه حادثه ای شاعرانه نیست
از ما که سقفمان شده است آسمان، بپرس!


 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

در پشت چارچرخه فرسوده ای / کسی
خطی نوشته بود:
"
من گشته ام نبود !
تو دیگر نگرد
نیست!"...
گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان:
ما را تمام لذت هستی به جستجوست.
پویندگی تمامی معنای زندگی ست.
هرگز
"
نگرد! نیست"
"
سزاوار "مرد نیست... فریدون مشیری • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

پرواز هامبورگ-مشهد در 10 اسفند ماه افتتاح شد. مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی با بیان اینکه راه اندازی این  پرواز به تجارت ایران و آلمان کمک می کند افزود: پرواز هامبورگ-مشهد فرصتی ارزشمند برای تشرف مسلمانان آلمان به بارگاه مطهر رضوی (ع) است.


 

پیش از این در مراسم ویژه ای با حضورمسئولین صنعت هواپیمایی و گردشگری ایران و آلمان ،  پروازهای خطوط هواپیمایی جرمنیا (Germania) به ایران، رسما راه اندازی شد.

علی‌اکبر کوکب‌زاده، مدیر این شرکت هواپیمایی در ایران با اشاره به اینکه اولین پرواز این ایرلاین از هامبورگ به شهر مشهد خواهد بود، گفته بود : براساس برنامه ریزی صورت گرفته هر هفته‌ ۵ پرواز به ایران داریم که شامل دو پرواز تهران_ برلین، دو پرواز دوسلدورف _ تهران و یک پرواز مشهد _ هامبورگ است.

 

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، از آغاز بهره برداری پرواز هامبورگ مشهد توسط شرکت هواپیمایی جرمانیا خبر داد و اظهار کرد: به دلیل اینکه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ است این خط پروازی می تواند روابط فرهنگی دو کشور را گسترش دهد.

محمدباقر قاسم زاده دهم اسفند ماه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به جمعیت یک میلیون و 760 هزار نفری شهر هامبورگ افزود: از این جمعیت 220 هزار نفر آنان مسلمان هستند و از این میزان حدود 30 هزار نفر نیز شیعه هستند. وی همچنین افزود: با توجه به اینکه چهارمین مسجد دنیا در این شهر آلمانی است و از این جهات مشتاقان زیادی از این کشور برای زیارت حرم مطهر علی ابن موسی رضا (ع) وجود دارند.


 


وی اظهار داشت این خط هوایی زمینه ای برای توسعه دسترسی مسلمانان بویژه شیعیان هامبورگ به بارگاه مطهر رضوی(ع) را فراهم آورده است. وی افزود : اولویت ما در گسترش این ارتباطات، توسعه فرهنگ رضوی و ارزشهای اسلامی است و بر این مبنا بر رعایت قوانین حاکمیت جمهوری اسلامی تاکید شده است    .

قاسم زاده با بیان اینکه پرواز هامبورگ مشهد روزهای چهارشنبه هر هفته ساعت 15:30 دقیقه وارد فرودگاه مشهد        می شود و نرخ آن حدود 500 هزار تومان است ادامه داد: همچنین ساعت 16:30 دقیقه همان روز مشهد را به مقصد هامبورگ ترک خواهد کرد. مدت این پرواز 6 ساعت است که با هواپیمای 350 نفره ایرباس 319 انجام می شودمدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی با اشاره به جریان خبری از سوی برخی رسانه ها مبنی بر رعایت نشدن حجاب اسلامی از سوی مهمانداران آلمانی این پرواز گفت: بر اساس قوانین بین المللی حاکمیت داخل پرواز قبل از پیاده شدن از هواپیما بر اساس قوانین کشور مبدا است اما در صورتی که کادر پروازی از هواپیما پیاده شوند باید قوانین کشور مقصد را رعایت کنند؛ از این جهت با توجه به اینکه کادر و میمهانداران این پرواز از هواپیما پیاده نشده بودند بنابراین قوانین کشور مبدا یعنی آلمان برای آنها جاری خواهد بود

بخشی از گزارش تلوزینی این خبر

[http://www.aparat.com/v/gC93K]

اخبار مرتبط

 

پرواز مشهد-هامبورگ برقرار شد
انجام ۵ پرواز در هفته بین ایران و آلمان از نیمه دوم دی‌ماه/ اولین پرواز از هامبورگ به مشهد
 
پرواز هامبورگ-مشهد؛ سرآغاز فعالیت germania در ایران
قاسم زادهپرواز مشهد - هامبورگ فرصتی برای دسترسی مسلمانان اروپایی به حرم رضوی است
کشف حجاب کادر پروازی “جرمنیا” در فرودگاه مشهد


 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

سخنگوی خانه‌ی موسیقی گفت: ما خودمان یک نهاد صنفی هستیم و درباره‌ی لغو کنسرت‌های اخیر در کشور، تشکیل جلسه خواهیم داد. به دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم کاری نداریم.


داود پیرنیاکان در گفت‌وگو با خبرنگاری، اظهار کرد: بیانیه‌ی خانه موسیقی در راستای لغو پی‌درپی کنسرت‌ها در کشور صادر شده و قرار است به‌زودی جلسه‌ای با شورای عالی «خانه موسیقی» داشته باشیم.

او ادامه داد: ما پیش از انتشار این بیانیه نیز جلساتی برگزار کرده بودیم و این بیانیه هم حاصل آن جلسات بود. حالا به‌دنبال آن هستیم که با توافق و بر مبنای خرد جمعی، یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده، جلسه‌ای تشکیل دهیم تا در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم و مجمع عمومی هم همان زمان تشکیل خواهد شد.

پیرنیاکان در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا «خانه موسیقی» قصد دارد، در این‌باره با دفتر موسیقی هم جلسه داشته باشد؟ گفت: ما با دفتر موسیقی وزارت ارشاد کاری نداریم، زیرا خودمان یک نهاد صنفی هستیم و می‌توانیم در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم. در بخشی از همان بیانیه هم ما دولت را بازخواست کرده بودیم.

به گزارش سلام خبر، چندی است که برخی کنسرت‌ها بنا به دلایل مختلفی لغو می‌شوند و برخی افراد در مقابل برگزاری کنسرت‌هایی که مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز دارند، با وجود حضور داشتن مسوولان و مأموران نیروی انتظامی، مقاومت می‌کنند.

خانه‌ی موسیقی ایران درپی وقوع این رویدادها، 10 اسفندماه بیانیه‌ای صادر کرد و با بیان این‌که «هنر شریف و هنرمندان مظلوم و متعهد این دیار تحت فشار قرار گرفته و در هیاهویی مشکوک و در جنگ و جدال‌های سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی محاصره و مسلوب‌الاختیار شده‌اند»، نسبت به این روند واکنش نشان داد.منبع: ایسنا


اخبار مرتبط


چرا کنسرت ها زنجیره وار لغو میشود؟

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

»موسیقی» یا «موسیقیا» واژه ای یونانی است که در فرهنگ لغت، معادل «غنا» است؛ ولی در حوزه ی مفاهیم دینی و اصطلاح فقه، با یکدیگر تفاوت دارد. «غنا» در اصطلاح شرعی عبارت است از «آوازی که از حنجره ی آدمی بیرون آمده و در گلو چرخانده (چهچهه) شود و در شنونده حالت سرور و وجد ایجاد کند و مناسب با مجالس لهو و خوش گذرانی باشد.» اما موسیقی به «صوتی گفته می شود که از آلات موسیقی، پدید آید»، بر این اساس، نسبت بین موسیقی علمی و موسیقی فقهی، عموم و خصوص مطلق است».

دیدن نواختن موسیقی (بدون شنیدن) حکمی ندارد بلکه حکم آن مربوط به تولید و ساخت و خرید و فروش آلات، تعلیم و تعلم،نواختن و شنیدن (استماع) آن است مراجع عظام تقلید حکم انواع موسیقی را بیان کرده اندکه به شرح زیر است:

حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای :

هر گونه نوازندگی مطرب لهوی که متناسب با مجالس عیش و نوش باشد حرام است.

حضرت آیت ا... العظمی فاضل لنکرانی:

موسیقی اگر مطرب و مهیّج و مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است و در غیر این صورت مانعی ندارد و مرکز پخش تاثیری در حکم ندارد.

حضرت آیت ا... العظمی بهجت:

اگر موسیقی مطرب باشد استماع و خرید و فروش آن حرام است.

حضرت آیت ا... العظمی صافی گلپایگانی:

آنچه را عرف مردم موسیقی می دانند استماع آن و ساخت و تعلیم و تعلم و فروش آلات آن حرام است.

حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی:

کلیه صداها و آهنگ ها که مناسب لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف عام خواهد بود.

حضرت آیت ا... العظمی تبریزی:

گوش دادن به موسیقی لهوی که مناسب مجالس خوشگذرانی می باشد جایزنیست و همچنین ساخت و تعلیم و خرید و فروش ابزار آلات موسیقی لهوی جایز نیست.

حضرت آیت ا...العظمی سیستانی:

اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و عیاشی نباشد حرام نیست.

پس گوش دادن به آهنگ ها و موسیقی­هائی که مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب است، حرام است.

اما تشخیص موارد و مصادیق، که آیا نوع خاصی از موسیقی مثل «پاپ» از مصادیق موسیقی حرام است یا مجاز، بر عهده ی افراد مکلف است. زیرا افرادی که آشنایی مختصری با موسیقی دارند، می­توانند موارد موسیقی مطرب و مناسب مجالس لهو و لعب را از غیر آن تشخیص دهند.

از اینرو حتی اگر آهنگهای انقلابی و جنگی، مطرب و مناسب با مجالس لهو و لعب باشد. گوش کردن به آن نیز حرام می باشد.

موسیقی پاپ هم از این قاعده مستثنی نیست و چنانچه مشتمل بر طرب و لهو و لعب باشد حرام و گوش کردن آن جائز نمی باشد.


منبع: اسلام کوئست

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: کنسرت هایی که برگزار می شود با دقت زیر نظر قرار دارد و مجوزهای آن به دقت صادر شده است.


 
به گزارش مهر، علی جنتی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش اقتصاد هنر ایران در شیراز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ترانه ها، آهنگ و شعر این کنسرتها به دقت بررسی شده  و اجراها پس از بازبینی مجوز دریافت می کنند.
 
وی با بیان اینکه مجوزها پس از صدور توسط وزارت ارشاد که دستگاهی رسمی و حاکمیتی رسمیت می یابد، افزود: متاسفانه با توجه به سلیقه های مختلفی که در برخی از شهرستان ها وجود دارد گاهی حساسیت های بی جایی از سوی مقامات قضایی و...دیده می شود که این برخوردها ناشی از این است که برخی فکر می کنند این کنسرت ها با ارزش های دینی متعارض باشد. 
جنتی درباره مذهبی بودن یا سیاسی بودن این برخوردها پاسخ داد: احیانا برخی ائمه جمعه در این باره  اظهار نظر می کنند که بیشتر از روی انگیزه های دینی و احساسات مذهبی است، اما افراد دیگری که این را از راه پایگاه های خبری، فضای مجازی و حتی برخی نشریات تحریک می کنند، انگیزه های سیاسی دارند.
اخبار مرتبط


توضیح دادگستری درباره لغو یک کنسرت در مشهد
عدالت برای علیرضا قربانی و استاد «مانکن»!

انتقاد ما متوجه وزارت ارشاد نبود/ ما به گروه هایی خودسر انتقاد داریم

انتقاد شدید علیرضا قربانی از فضای امنیتی / در زمان دولت نهم و دهم با این مشکلات روبرو نبودیم

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد: بعضی ها موسیقی را از قاچاق هم بدتر می دانند

واکنش کاربران اصولگرا و اصلاح‌طلب به استدلال علم‌الهدی برای لغو کنسرت قربانی در مشهد

 • Ƶ૯Ʊʂ ૯RɿƝσ૯C